VBU_undertext_röd

Nyheter - Vårdnadstvister

Här presenterar vi intressant material med fokus på barns rätt till båda sina föräldrar.

Tipsa oss om en nyhet, klicka här.

 

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Nyheter

Prenumerera på nyheter

PappaBarn red line


Prenumerera på våra nyheter via din RSS läsare
(ofta inbyggd i din webbläsare)

Senaste nyheterna

PappaBarn red line

2016 > 09

Bristen på erfarenhet kan förvärra konflikter (Malmö)

Familjerättsbyrån i Malmö Lex Sarah-anmälde sig själv för växande väntetider för vårdnadsutredningar. De drabbade är familjer där konflikten mellan föräldrarna vid en skilsmässa är så svår att deras ärende har tagits upp i tingsrätten.

Läs artikel här

Källa: ETC Malmö

Krisen i socialtjänsten kan och måste lösas. Men det behövs mod att tänka nytt och ifrågasätta. Finns det modet i Malmö stad?

Forskningen visar att socionomer i grunden tycker om sina arbeten, men att det finns litet utrymme för de delar som de vill fokusera på: att möta människorna som de arbetar med. Det skriver Heike Erkers och Hanna Ljungberg, Akademikerförbundet SSR, tillsammans med Paula Mulinari, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola.

Läs artikel här

Källa: Sydsvenskan

Oron för barn som far illa fortsätter att öka i Falun

Anmälningar om barn som far illa fortsätter att öka i Falun.
– Tätare samarbete med skola och vård ska nu förbättra hjälpen, säger Magnus Nordahl, chef för socialtjänstens barn- och familjesektion.


Läs artikel här

Källa: dt

Lars Celander: Socialtjänsten tar barn på vaga grunder

Socialtjänsten brister när det gäller vårdnadstvister och omhändertagande av barn. Socialtjänstlagen är luddig och personalen har inte rätt kunskaper och viktiga beslut tas utifrån tyckande.

Läs artikel här

Källa: DN

Uppdrag om utbildning i föräldraskapsstödjande arbete

Regeringen har som mål att alla föräldrar ska erbjudas universellt och riktat stöd i föräldraskapet och i sin relation till varandra under barnets hela uppväxt. Regeringen ger nu Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att se till att utbildning i föräldraskapsstödjande arbete erbjuds under vårterminen 2017.

Läs artikel här

Källa: Regeringskansliet

 

Nya studier visar att nya pappor känner sig osedda

Många nyblivna pappor känner sig mer eller mindre osynliggjorda av vårdpersonal.

Läs artikel här

Källa: Helsingborgs Dagblad

Miljoner till socialtjänsten – ska stoppa personalflykt och lätta arbetsbördan

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får drygt fyra miljoner kronor för att ”vidareutveckla arbetsformer” inom socialtjänstens arbete med barn och ungdomar. Förslaget kommer från regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve.

Läs artikel här

Källa: Dagens Juridik

Barnbidrag på väg bli jämställt

Lagändringen om delat barnbidrag har fått rejäl effekt.
Men det är fortfarande en bit kvar innan barnbidraget är helt jämställt.
Den 1 mars 2014 infördes att föräldrar till barn födda från det datumet automatiskt får delat barnbidrag om de har gemensam vårdnad.


Till artikel

Källa: Aftonbladet

Socialtjänsten måste bli mer vetenskaplig (Stockholms stad)

Sveriges kommuner måste bli bättre på att använda seriösa metoder i socialtjänsten. Men i dag vet vi för lite om vilka metoder som fungerar. Bristen på vetenskapligt stöd i socialtjänsten leder till att barn som redan har det svårt riskerar att fara ännu mer illa. Stockholms stad bör gå före och satsa på forskning om vad som fungerar, skriver Lotta Edholm (L).

Läs artikel här

Källa: Svenska Dagbladet

Nyhetsarkiv

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!