VBU_undertext_röd

Nyheter - Vårdnadstvister

Här presenterar vi intressant material med fokus på barns rätt till båda sina föräldrar.

Tipsa oss om en nyhet, klicka här.

 

Snabbnavigera | Hem > Vårt arbete > Nyheter

Prenumerera på nyheter

PappaBarn red line


Prenumerera på våra nyheter via din RSS läsare
(ofta inbyggd i din webbläsare)

Senaste nyheterna

PappaBarn red line

2016 > 03

Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnaden, boendet eller umgänget varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräcklig eller rätt stöd till barn och föräldrar?

Läs mer här

Den som blir utredd av socialtjänsten har rätt till en opartisk bedömning. Men i många fall är det utredarnas egna tolkningar och känslor som styr. Det hävdar Bo Edvardsson, docent i utredningsmetodik.

Läs mer här

CARINAS KRÖNIKA - Nu får vi bestämma oss en gång för alla. Är pappor viktiga eller är de totalt betydelselösa?

Läs mer här
 

1 april 2016
Fullt underhållstöd kommer framöver inte längre att lämnas om en bidragsskyldig förälder har betalat den summa som har bestämts till Försäkringskassan under minst sex månader i följd. Men om det finns särskilda skäl ska underhållsstödet ändå lämnas. Den som berörs ska meddelas och få yttra sig inför en prövning samt underrättas skriftligt om beslutet.
 
De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2016, med vissa övergångsbestämmelser. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
 
Mer info finns att läsa här
 

BBIC (Barns Behov I Centrum) är den metodik som socialtjänsten använder då enheten barn och familj (inte vårdnadsutredningar som familjerätten gör) gör utredningar. Dessa utredningar kallas också 11.1-utredningar.

En vidareutveckling av BBIC har nu gjorts och där mer fokus finns på risk- och skyddsfaktorer för barnen.

Läs här

Om du är del av en BBIC-utredning är det ett tips att läsa denna bok, så du vet vad som socialtjänsten faktiskt skall göra och hur samt vilka rättigheter du har. I många fall följer inte socialtjänsten denna handbok och de undlåter att göra saker som de skall göra.

Nyhetsarkiv

Läs mer om olika begrepp i vår ordlista, klicka här!