VBU_undertext_röd

Vårdnadsutredningen

Denise Lagercrantz
Denise Lagercrantz - advokat, Anders Fors - PappaBarn och Farouk Medina - PappaBarn kommenterar Vårdnadsutredningen SOU 2017:6.

Denise påpekar att det finns en god tanke med vårdnadsutredningen och det är att det ska löna sig att vara lösningsfokuserad, det är viktigt och bra! Men Denise ifrågasätter också hur de olika förslagen ska fungera i verkligheten. Det saknas dock förslag om utbildning för ombuden.

Denise ifrågasätter även FREDA analysen och använder denna som ett exempel på hur konflikt och falska påståenden driver på konflikten, vi måste bort från detta.

Farouk Medina tar upp likheterna med vårdnadsutredningens förslag på ändringar i lagtexten med Barnkonventionen. Vårdnadsutredningen har också kommit fram till att den nuvarande lagen är konfliktdrivande, därför föreslår utredningen att föräldrarnas förmåga ska vara vägledande i fråga om vårdnad av barn.

Anders Fors presenterar områden som PappaBarn tycker att vårdnadsutredningen har missat.


denise@advokatzz.se
anders.fors@pappabarn.se
farouk.medina@pappabarn.se

 

Kommentera gärna: