VBU_undertext_röd

Vårdnadsmål

Birgitta Hållenius

Birgitta Hållenius - advokat berättar om hur det är att vara advokat och hur en vårdnadstvist går till. Birgitta berättar om ett svårt fall som involverar våld, kvinnojour och FREDA frågeformulär. Birgitta ifrågasätter metoden som används som vetenskaplig metod för att bedöma risk.

Birgitta tar också upp frågan om upptrappning, varför är det så speciellt i vårdnadsmål. Vi har 1-2v inskolning på dagis?

Konfliktlösningar:
- Konflikt och försoning
- Medling/dubbelmedling
- Samarbetssamtal
- Domarmedling Göteborgsmodellen


birgitta.hallenius@hallenius.com
Se Birgittas framförande på Youtube

Kommentera gärna: