VBU_undertext_röd

Rättssäkerhet

Erik Philipsson
Erik Philipsson - Barnets bästa berättar om socialtjänstens roll i vårdnadstvister och barnomhändertagande. Vad är rättssäkert och inte, hur används vetenskapliga utredningsmetoder. Varför används inte evidensbaserade metoder?

Erik presenterar 8 utredningsmetoder som avsevärt skulle förbättra utredningar som utförs av socialtjänsten.

Hur kan vardagliga händelser och påståenden bli fakta i utredningar, är det sant bara för att jag säger det.
Hur kan jag som utredare använda mig av alternativa hypoteser för att ifrågasätta ett beteende?

Erik gör också reklam för sin bok, den finns att köpa här.


redaktionen@barnetsbasta.org

Kommentera gärna: