VBU_undertext_röd

Nämndeman

Gunnel Alderholm - nämndeman bjuder in oss i arbetet som nämndeman, en s.k. lekmannadomare.

En nämndeman representerar folket säger Gunnel som känner sig stolt över sitt uppdrag. Ett förtroendeuppdrag som utses av ett politiskt parti.

En del av arbetet innebär att sätta sig in i de enskilda fallen och här påpekar Gunnel att socialförvaltningens vårdnadsutredningar ofta är undermåliga. Gunnel anser också att det tar för lång tid innan en domstolsprocess avslutas.


gunnel.alderholm@partille.se
Se Gunnels framförande på Youtube

Kommentera gärna: