VBU_undertext_röd

Medling som verktyg

Gert Nilsson
Gert Nilsson - medlare ger oss en inblick i medlarens roll, hur det går till och vad man ska tänka på. Det handlar i många fall om att byta mindset hos klienten. Detta tar tid, ibland massor av timmar.

Medling är frivillig, och kommer ofta för sent i processen. Gert tycker den borde komma tidigare för att så tidigt som möjligt undvika konflikt.


gert.nilsson@eldrimner.se
Se Gerts framförande på Youtube

Kommentera gärna: