VBU_undertext_röd

Lagstiftarens roll

Anti Avsan

Anti Avsan - ledamot justitieutskottet men också tjänstledig domare berättar hur han ser på föräldrar i tvist. Det är mer mänskliga faktorer än juridik. Ska dessa ärenden verkligen hanteras som tvist i domstol? Det handlar ju om att två vuxna ska ta sitt föräldraansvar.

Samarbetssvårigheter eller falska påståenden får inte ge utdelning, tyvärr vet vi att det sker. Vi måste förstå att det går ut över barnen, det är viktigt att förstå.


anti.avsan@riksdagen.se
Se Antis framförande på Youtube

Kommentera gärna: