VBU_undertext_röd

Ett samhällsperspektiv

Eva Solberg berättar om familjefridsfrågor och hennes erfarenhet av det jobb hon utfört som medmänniska och politiker.

Vi måste våga utmana den ordning vi har idag när det gäller vårdnadstvister. Vi måste också våga ifrågasätta föräldrarna, vad är det ni håller på med?

Vi måste också sätta mer press på föräldrar att lösa problemen, mer krav alltså.

Anna Sahlström - psykolog, berättar om sin vardag, hon träffar en hel del föräldrar som har nedsatt förmåga när de bl.a. tvistar om barnen.

Hon studerar nu andra vågens barn som växt upp med föräldrar som tvistat. Ofta barn med hög prestationsångest och som mår väldigt dåligt. Gemensamt för dem är att de utsätts för en extrem stress.

Exempel på stress för barnen i vårdnadstvister kan vara:

- vuxna som bråkar
- möten med BUP
- möten med socialsekreterare
- träffa medlare
- prestera i skolan samtidigt som tvisten pågår
- föräldrarnas oförmåga att tillgodose barnets behov

Anna berättar om flykt- och kampresponsen, alla måste överleva. Vi klättrar i stresstrappan och till slut når vi "väggen".

Jag duger inte som jag är, det grundåtagande styr vuxna som växt upp under en vårdnadstvist. Detta skapar ångest. När det gäller att hjälpa dessa personer så måste man byta ut sitt grundåtagande mot ett mer sunt åtagande, detta behöver man få hjälp med.

Anna tipsar om HPA-axeln till den som vill veta mer.


eva.solberg@riksdagen.se
Se Evas framförande på Youtube

anna@medborgargruppen.se

 

Kommentera gärna: