VBU_undertext_röd

Barns vilja

Anna Sahlström - psykolog förklarar sin syn och erfarenheter kring ett barns vilja. Det är inte lätt att förstå de mekanismer som styr ett barns vilja.

- Vad är det som gör att ankungen följer efter sin mamma?
- Vilken är funktionen av beteendet "följa efter sin mamma"?

Enligt forskning är inte detta en instinkt utan ett inlärt beteende. Betingning är en typ av associativ inlärning, där en organism lär sig att koppla ihop ett stimulus med ett annat. Detta kan man även se hos de barn som är med om en vårdnadstvist. Att påverkas av omgivningen är normalt.

Anna förklarar de bakomliggande psykologiska faktorerna till varför man påverkar ett barn.


anna@medborgargruppen.se
 

Kommentera gärna: