VBU_undertext_röd

Nytt särskilt bidrag

Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis

Föräldrar som inte lever ihop och har ett barn som bor växelvis hos båda kommer att kunna få ett nytt särskilt bidrag inom ramen för bostadsbidraget. I samband med det kommer underhållsstödet för växelvis boende att tas bort. Det är ett stöd som föräldrar kan få om de har låga inkomster och barnet bor växelvis hos båda. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.


Läs artikel här
Källa: riksdagen.se
 

Nyhetsarkiv