VBU_undertext_röd

– ett system nära kollaps

Underhållsstöd och underhållsbidrag – ett system nära kollaps

Det är vid beräkning av barnens behov de stora problemen uppstår i underhållssystemet. Barnens behov beräknas idag genom användande av schablonbelopp. Trots att schablonbeloppen är grundade på Socialstyrelsens allmänna råd, som skapades 1981 och upphävdes 1999 används de fortfarande av domstolarna.

Läs artikel här
Källa: www.stance.se

Nyhetsarkiv