VBU_undertext_röd

”Styrningen av socialt arbete skapar distans”

”Styrningen av socialt arbete skapar distans”

Det svenska välfärdssystemet har genomgått en grundläggande förändring i avseende på dess organisering och styrning. Studier visar att detta medfört en svällande administration, ökande arbetsbördor och stress för anställda. Men problemen går djupare än så. Genom intervjuer med socialarbetare i svenska kommuner kan jag i min forskning konstatera att nuvarande system skapar distans, likgiltighet och avhumanisering, skriver Marcus Lauri.

Läs artikel här

Källa: svd.se

Nyhetsarkiv