VBU_undertext_röd

Fler anmäler

Fler anmäler att barn far illa

Antalet orosanmälningar kring barn och unga som far illa fortsätter att öka i Blekinge. Det beror på att BUP och skolan inte hinner arbeta förebyggande menar socialtjänsten i flera kommuner.

Läs artikel här

Källa: Sveriges Radio

Nyhetsarkiv