VBU_undertext_röd

Krisen i socialtjänsten

Krisen i socialtjänsten kan och måste lösas. Men det behövs mod att tänka nytt och ifrågasätta. Finns det modet i Malmö stad?

Forskningen visar att socionomer i grunden tycker om sina arbeten, men att det finns litet utrymme för de delar som de vill fokusera på: att möta människorna som de arbetar med. Det skriver Heike Erkers och Hanna Ljungberg, Akademikerförbundet SSR, tillsammans med Paula Mulinari, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola.

Läs artikel här

Källa: Sydsvenskan

Nyhetsarkiv