VBU_undertext_röd

Uppdrag om utbildning

Uppdrag om utbildning i föräldraskapsstödjande arbete

Regeringen har som mål att alla föräldrar ska erbjudas universellt och riktat stöd i föräldraskapet och i sin relation till varandra under barnets hela uppväxt. Regeringen ger nu Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att se till att utbildning i föräldraskapsstödjande arbete erbjuds under vårterminen 2017.

Läs artikel här

Källa: Regeringskansliet

 

Nyhetsarkiv