VBU_undertext_röd

Mer vetenskaplig

Socialtjänsten måste bli mer vetenskaplig (Stockholms stad)

Sveriges kommuner måste bli bättre på att använda seriösa metoder i socialtjänsten. Men i dag vet vi för lite om vilka metoder som fungerar. Bristen på vetenskapligt stöd i socialtjänsten leder till att barn som redan har det svårt riskerar att fara ännu mer illa. Stockholms stad bör gå före och satsa på forskning om vad som fungerar, skriver Lotta Edholm (L).

Läs artikel här

Källa: Svenska Dagbladet

Nyhetsarkiv