VBU_undertext_röd

Socialtjänst under press

Socialtjänsten under stor press (Sverige)

Socialsekreterarna arbetar med några av samhällets mest utsatta personer. Samtidigt präglas deras vardag av hög arbetsbelastning och personalomsättning. Förbundet arbetar aktivt för att förbättra arbetssituationen för denna viktiga yrkesgrupp.

Läs artikel här

Källa: Akademikerförbundet

Nyhetsarkiv