VBU_undertext_röd

Socionomer stannar inte

L: Så får vi socionomerna att stanna inom kommunen (Södertälje)

Socialtjänsten runt om i landet går på knäna på grund av hög arbetsbelastning och personalomsättning. Nu krävs ett omtag för att säkra en hög kvalitet i verksamheterna och göra kommunerna till attraktivare arbetsgivare.

Läs artikel här

Källa: Dagens Samhälle
 

Nyhetsarkiv