VBU_undertext_röd

Vidareutveckling av BBIC

BBIC (Barns Behov I Centrum) är den metodik som socialtjänsten använder då enheten barn och familj (inte vårdnadsutredningar som familjerätten gör) gör utredningar. Dessa utredningar kallas också 11.1-utredningar.

En vidareutveckling av BBIC har nu gjorts och där mer fokus finns på risk- och skyddsfaktorer för barnen.

Läs här

Om du är del av en BBIC-utredning är det ett tips att läsa denna bok, så du vet vad som socialtjänsten faktiskt skall göra och hur samt vilka rättigheter du har. I många fall följer inte socialtjänsten denna handbok och de undlåter att göra saker som de skall göra.

Nyhetsarkiv