VBU_undertext_röd

Intressant rapport - Barnets rättigheter i vårdnadstvister

Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnaden, boendet eller umgänget varje år. Hur påverkar det barnet? Ger samhället tillräcklig eller rätt stöd till barn och föräldrar?

Läs mer här

Nyhetsarkiv